Advocaat privaatrecht

Advocaat afhankelijk van hoogte vordering

Hoe zit het met toegang tot een advocaat in het privaatrecht? Hieronder zal duidelijk worden wanneer je wel en wanneer je geen advocaat mag hebben in het privaatrecht. Afhankelijk van de hoogte van je vordering is het namelijk verplicht om een advocaat te nemen. Als je een zaak voor de kantonrechter kan procederen dan heb je geen advocaat nodig. Je mag dus de zaak geheel zelf procederen als je wil. Je mag echter wel een advocaat nemen, indien je dat nodig vindt (79 lid 1 Rv). Verder kan je ook procederen met een gemachtigde (80 Rv), iemand anders die de zaak voor je procedeert. Dit kan een juridisch adviseur zijn, maar ook een rechtsbijstandverzekering. Vaak is dit goedkoper dan een advocaat, die namelijk zo'n 150 - 200 euro per uur rekent. Bij alle zaken die niet voor de kantonrechter mogen worden gebracht is een advocaat verplicht (79 lid 2 Rv).

Zaken kunnen voor de kantonrechter worden gebracht en dus zonder advocaat worden behandeld indien ze aan een aantal eisen voldoen.

Hoogte vorderingen zonder verplichting advocaat

  • Zaken met vorderingen die een waarde hebben van maximaal € 25.000,- inclusief de rente tot aan de dag van de dagvaarding (vroeger was dit nog maximaal € 5000,-)
  • Zaken waarin het gaat om een vordering van onbepaalde waarde, waar dus van te voren geen geldbedrag aan is verbonden, indien wel duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen bedrag dat hoger is dan € 25000,- vertegenwoordigd.

Specifieke soort zaken zonder verplichting om te procederen met een advocaat

Ook heeft de wetgever bepaald dat bij bepaald soort zaken men zonder advocaat moet kunnen procederen bij de kantonrechter. Gaat de zaak om een arbeidsovereenkomst, een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), een algemeen verbindend verklaarde bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst, een vut-overeenkomst als bedoeld in de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel, een agentuurovereenkomst, een huurovereenkomst of een huurkoopovereenkomst. Bij deze zaken is het dus niet van belang wat de hoogte van de vordering is in geld uitgedrukt.

De wet bepaalt verder dat er andere zaken kunnen zijn die voor de kantonrechter moeten worden gebracht en dus zonder advocaat kunnen worden geprocedeerd, indien dat in de wet wordt bepaald (zie art. 93 Rv).

Optelsom vorderingen belangrijk voor verplichting hebben advocaat

Als je meerdere vorderingen hebt worden deze in principe opgeteld en wordt naar de totale waarde van de vorderingen gekeken. Ook als een van de vorderingen bijvoorbeeld een vordering wegens arbeidsovereenkomst is, wordt in principe voor de kantonrechter, dus als je wil zonder advocaat geprocedeerd (94 Rv). Let wel op: de kantonrechter kan bepalen dat de zaak ongeschikt is voor behandeling door de kantonrechter en doorverwijzen naar een meervoudige kamer van een andere sector dan de sector kanton (98 Rv). Indien dat het geval is en de zaak door een rechtbank met meervoudige kamer wordt behandeld geldt dus wel een verplichting om een advocaat in te schakelen. Dit kan in sommige gevallen pro deo via gefinancierde rechtsbijstand.