AIVD-informatie in het strafproces

Ambtsberichten en afgeschermde getuigen

De aanslagen op het World Trade Center op 11 september 2001, de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 en de aanslagen in Londen op 7 juli 2005, hebben er onder andere voor gezorgd dat terrorisme steeds meer op de politieke agenda is komen staan. Deze ontwikkeling heeft onder meer geleid tot de Wet afgeschermde getuigen, die het gebruik van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (hierna AIVD-informatie) in het strafproces betracht te vergroten. De AIVD stuit namelijk af en toe tijdens zijn werkzaamheden op strafbare feiten. Voordat de Wet afgeschermde getuigen in werking trad, kon de AIVD al zogenaamde ambtsberichten aan het OM sturen, als dit in het belang van opsporing van strafbare feiten zou zijn. De Wet afgeschermde getuigen betracht de bruikbaarheid van deze ambtsberichten te vergroten door de inhoud van ambtsberichten van de AIVD onderwerp te laten zijn van nader onderzoek door middel van het horen van getuigen. Op 1 November 2006 trad de Wet afgeschermde getuigen in werking.

Onderwerpen AIVD-informatie

AIVD-informatie in het strafproces is een omvangrijk onderwerp. Daarom wordt het onderwerp in een aantal deelonderwerpen gesplitst. Hieronder zie je de onderwerpen.