Alarmerend veel kinderrechtschendingen

Uit het Jaarbericht Kinderrechten 2015 blijkt dat een schokkend aantal kinderrechten in Nederland geschonden wordt. Belangrijke bevindingen zijn:

  • Het aantal meldingen van online seksueel misbruik is van 750 in 2013 gestegen naar 1331 in 2014.
  • Er staan ongeveer 2000 kinderen op de wachtlijst voor jeugdzorg
  • Het aantal AMK-onderzoeken is bijna 20000.
  • Er verblijven 1270 minderjarigen in justitiële jeugdinrichtingen.
  • Er zijn 220 minderjarigen die al langer dan vijf jaar in de asielopvang zitten.

Het Jaarbericht Kinderrechten is gemaakt door UNICEF en Defence for Children en zal vanmiddag gepresenteerd worden.

Bron: www.defenceforchildren.nl