AOW-uitkering - AOW

Wat is een AOW-uitkering?

aow uitkeringDe AOW-uitkering is een basisvoorziening op grond van de AOW voor personen die 65 jaar oud zijn en in Nederland wonen of hebben gewoond. De AOW-uitkering wordt geregeld in de Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW zorgt ervoor dat je een bepaald bedrag van de overheid ontvangt dat wordt gevormd door een percentage van het minimumloon. De AOW is afhankelijk van de thuissituatie van de AOW gerechtigde. Hieronder kan je de percentages van het minimumloon die je als AOW'er kunt verwachten vinden.

Hoe hoog is de AOW?

Zoals gezegd is de hoogte van de AOW afhankelijk van de thuissituatie. Gehuwde personen en daarmee gelijkgestelden ontvangen een AOW-uitkering van 50% van het minimum loon. Samen ontvang je dan dus één geheel minimumloon. Ben je alleenstaand, dan ontvang je een AOW-uitkering ter hoogte van 70% van het minimumloon. Gehuwde personen, maar ook daarmee gelijkgestelde personen kunnen in aanmerking komen voor een aanvulling op de AOW in de vorm van een toeslag die maximaal 50% van het minimumloon bedraagt. Voorwaarde hiervoor is dat je partner jonger is dan 65 jaar en geen of een laag inkomen heeft. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen dat wordt verdient door je partner. De partnertoeslag geldt tot 2015. Hierna wordt deze afgeschaft.

AOW leeftijd

Op dit moment ligt de AOW leeftijd nog op 65 jaar. In de politiek zijn er echter plannen om de AOW leeftijd te verhogen van 65 naar 66 jaar. Deze verhoging gaat waarschijnlijk in 2020 plaatsvinden. De verwachting is dat vanaf 2025 de AOW leeftijd nog hoger gaat worden en men pas vanaf 67 jaar recht heeft op een AOW-uitkering. Indien je dus in 2020 recht op AOW zou hebben gehad, omdat je dan 65 jaar wordt, moet je nu langer doorwerken. Als je in 2025 66 jaar wordt moet je waarschijnlijk ook langer doorwerken, namelijk totdat je 67 jaar oud bent.

AOW-opbouw

Iedere persoon die rechtmatig in Nederland woont moet tussen zijn 15e en 65e levensjaar over een verplichte verzekering voor de AOW beschikken, om zo zijn AOW-opbouw te verzekeren. Deze verplichting van de AOW is onafhankelijk van geslacht. Het maakt verder niet uit of je werkt of niet. Als je niet in Nederland werkt, maar wel in Nederland woont, waardoor je loonbelasting betaalt, ben je verplicht je te verzekereren voor de AOW.

AOW-premie

De AOW-premie bedraagt momenteel 17,9%. Een ieder die in Nederland loonbelasting of inkomensbelasting betaalt en tevens jonger dan 65 jaar is moet AOW-premie betalen. Bij werknemers en personen die een uitkering ontvangen wordt de AOW-premie ingehouden op het loon of de uitkering. Zelfstandigen moeten hun AOW-premie via de belastingdienst betalen in de vorm van een aanslag over het inkomen dat wordt verdiend.