WGA-uitkering

Een WGA-uitkering is een uitkering voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De WGA-uitkering is een WIA-uitkering, die gebaseerd is op de Wet-WIA. Je uitkering zal 70% van het dagloon zijn, dat is gemaximeerd op €194,85. Verdien je meer dan dat bedrag, dan zal er worden gerekend met maximaal €194,85. Verdien je minder dan €194.85 per dag, bijvoorbeeld €100, dan wordt daarmee gerekend. Ben je niet gedeeltelijk arbeidsongeschikt, maar volledig en duurzaam ongeschikt, dan kan je een IVA-uitkering ontvangen.