Advocaat

Een advocaat is een jurist die de belangen van zijn cliënt behartigt. Een andere term voor advocaat is raadsman of raadsvrouw. Omdat een advocaat de belangen van zijn cliënt behartigd, is een advocaat partijdig. Je kan een advocaat alles vertellen, want hij heeft beroepsgeheim. Een advocaat is doorgaans gespecialiseerd in een of meer rechtsgebieden. Zo heb je advocaten die gespecialiseerd zijn in strafrecht, maar ook advocaten die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld arbeidsrecht of personen- en familierecht. Een advocaat die is gespecialiseerd in strafrecht zal zelden zaken uit compleet andere gebieden behandelen. Er zijn verschillende manieren om een advocaat te financieren. In het strafrecht is een advocaat in principe gratis. Er wordt ook wel over een pro deo advocaat of een advocaat van onvermogen gesproken. Ook als een advocaat niet gratis is, maar wel goedkoop kan de term pro deo advocaat worden gebruikt, indien via gefinancierde rechtsbijstand de overheid een groot deel van de kosten van de advocaat draagt.