AOW

The AOW is een uitkering die je ontvangt als je 65 jaar oud bent geworden. De term AOW-uitkering wordt ook wel gebruikt. De hoogte van de AOW is 70% van het wettelijk minimumloon als je alleenstaande bent. Mensen die samenwonen ontvangen 50% van het minimumloon per persoon. Dit zorgt ervoor dat je samen één minimumloon ontvangt. Er zijn plannen om de AOW-leeftijd te verhogen naar 66 jaar en uiteindelijk zelfs naar 67 jaar.