Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschikt betekent grofweg dat je niet meer kan werken. In verschillende wetten wordt een verschillend arbeidsongeschiktheidsbegrip gehanteerd. Zo kan je arbeidsongeschikt zijn in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor loondoorbetaling bij ziekte. Je kan ook arbeidsongeschikt zijn in de Ziektewet, waardoor je mogelijk een Ziektewet-uitkering (ook wel ziekengeld) kan ontvangen. Ook de Wet WIA heeft een arbeidsongeschiktheidsbegrip. Dit wordt gebruikt om te bepalen of je recht hebt op een IVA-uitkering of op een WGA-uitkering.