Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid is het onvermogen om te kunnen werken. Arbeidsongeschiktheid is een begrip dat in verschillende wetten op het gebied van het arbeidsrecht wordt toegepast. Zo wordt het begrip arbeidsongeschiktheid in de Wet WIA genoemd om onderscheid te maken tussen de twee verschillende uitkeringen die bestaan op grond van de Wet WIA: de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. Ook in Boek 7 BW komt de term arbeidsongeschiktheid voor, in de bepalingen over doorbetaling van loon bij ziekte. Arbeidsongeschiktheid komt ook in de Ziektewet voor in de bepalingen over het ziekengeld, ook wel Ziektewet-uitkering genoemd. De verschillende wetten hanteren verschillende regels om te bepalen of iemand arbeidsongeschikt is.