Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een rechtsgebied dat rechtsregels tussen de werkgever en de werknemer regelt. Het arbeidsrecht geldt in de private sector, maar ook voor ambtenaren. Het arbeidsrecht vind je vooral in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Er zijn echter ook andere wetten van belang, zoals de Wet WIA, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet op de ondernemingsraden (WOR).