Bijstand

De bijstand is een uitkering die je krijgt als je je levensonderhoud niet meer kan betalen. Een ander woord voor bijstand is bijstandsuitkering. Als je niet kosten zoals eten, water, licht, gas elektriciteit, kleding en ziektekosten kan betalen, kan je niet in je levensonderhoud voorzien. De bijstand wordt geregeld in de Algemene bijstandswet.