Algemene bijstandswet

De Algemene bijstandswet regelt de bijstandsuitkering. De Bijstandswet regelt hoe hoog de bijstand is en aan welke eisen je moet voldoen. In de Algemene bijstandswet is de bijstandsuitkering afhankelijk gesteld van het wettelijke minimumloon, dat twee keer per jaar wordt bijgesteld. Een bijstandsuitkering op grond van de Bijstandswet vraag je aan bij het UWV WERKbedrijf in je gemeente.