IVA-uitkering

Een IVA-uitkering is een uitkering uit de Wet WIA voor personen die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. De IVA-uitkering is een WIA-uitkering. Naast de IVA-uitkering kennen we ook de WGA-uitkering voor personen die slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Voordat je een IVA-uitkering kan ontvangen moet je een wachttijd doorlopen, waarin je aanspraak kan maken op doorbetaling van loon of een Ziektewet-uitkering.