Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een vorm van alimentatie die aan een minderjarig kind moet worden betaald om studie en levensonderhoud te bekostigen. De hoogte van kinderalimentatie kan door de ouders worden bepaald, maar als ze er niet uit kunnen komen kan de rechter een bedrag vaststellen. De rechter kan de hoogte van de kinderalimentatie ook bijstellen, indien hij oordeelt dat dit gepast is. Er wordt naar de draagkracht en de draagkrachtruimte van de alimentatieplichtige gekeken. Ook wordt de behoefte van het kind onderzocht.