Kleine gebreken

Kleine gebreken of kleine herstellingen zijn een begrip uit het huurrecht, waarmee wordt gedoeld op gebreken die zo gering zijn dat de huurder ze zelf moet herstellen. In het besluit 'Kleine herstellingen' vind je een lijst van kleine herstellingen die je als huurder zelf moet verrichten. Het gaat bijvoorbeeld om het het vervangen of vernieuwen van sloten of deurknoppen, maar ook om het vervangen vanĀ kraanleertjes of andere eenvoudig te vervangen onderdelen van kranen.