Letsel

Letsel is een ander woord voor verwonding. Bij letselschade wordt de term letsel gebruikt om aan te geven waaruit de letselschade precies bestaat. Letsel kan lichamelijk, maar ook psychologisch van aard zijn. Een letselschadevergoeding voor psychologisch letsel wordt vaak smartengeld genoemd. Lichamelijk letsel wordt vaak onder materiële schade geschaard, terwijl psychologisch letsel als immateriële schade wordt gezien.