Mediation

Bij mediation bemiddelt een mediator een conflict tussen twee partijen. Bij mediation komt er geen rechter aan de zaak te pas. De partijen die samen een conflict hebben lossen zelf hun probleem op, waarbij de mediator een sturende rol speelt. Mediation kan goedkoper zijn dan het inschakelen van een advocaat. Er is geen wettelijke grond om mediation toe te passen. Partijen moeten zelf het initiatief nemen. De rechter kan echter ook suggereren om mediation toe te passen