Mediator

Een mediator bemiddelt conflicten tussen partijen, door mediation toe te passen. Een mediator is onafhankelijk in het geschil. De mediator heeft een sturende rol, maar de partijen moeten zelf hun geschil oplossen. Een mediator zal gemiddeld ongeveer €150 per uur kosten, wat vaak goedkoper zal zijn dan een advocaat. Ook zal een mediation procedure vaak sneller verlopen dan een procedure bij de rechter.