Officier van justitie

De officier van justitie is belast met het opsporen van strafbare feiten. Als het om opsporing gaat is de officier van justitie eindverantwoordelijke. De officier van justitie heeft het gezag over de politie en geeft leiding aan het strafrechtelijk onderzoek. Bij zware misdrijven zal de officier van justitie meer direct bij het onderzoek betrokken zijn dan bij minder zware misdrijven. De officier van justitie beslist of iemand wordt vervolgd of niet en kan een verdachte dagvaarden.