Onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad is een onbehoorlijke handeling of juist een nalaten, waarmee een dader een ander schade toebrengt. De onrechtmatige daad is geregeld in art. 6:162 BW. De onrechtmatige handeling of het onrechtmatig nalaten moet wel aan de dader kunnen worden toegerekend en er moet sprake zijn van schade. De geschonden norm moet verder de geleden schade beschermen. Dit heet de relativiteitseis. Zo moeten tandartsen een vergunning hebben om het beroep tandarts uit te oefenen. Deze ‘norm’ beschermt patiënten en niet andere tandartsen. Tandartsen kunnen een tandarts die zonder vergunning handelt daarom niet aansprakelijk stellen voor een onrechtmatige daad.