Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een regeling die wordt opgesteld door ouders die gaan scheiden. Men moet zich houden aan het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan worden afspraken opgenomen over de verdeling van zorg- en ouderschapstaken van de ouders, de manier waarop belangrijke zaken als schoolkeuzes worden besproken, een omgangsregeling, de wensen van de kinderen en de kosten van de kinderen. Het is verplicht om een omgangsregeling op te nemen in het ouderschapsplan.