Partneralimentatie

Partneralimentatie is een vorm van alimentatie die door een van de ex-partners aan de financieel minder daadkrachtige partner moet worden betaald. Meestal blijft het de man die partneralimentatie aan de vrouw betaalt, ondanks de emancipatie van vrouwen. Partneralimentatie wordt bij de rechter aangevraagd en toegewezen als aan twee voorwaarden wordt voldaan. De partner die de alimentatie aanvraagt moet onvoldoende inkomsten hebben om rond te komen en moet dit in redelijkheid niet kunnen verwerven. Met rondkomen wordt erop gedoeld dat je in je levensonderhoud kan voorzien en dus voldoende geld hebt voor eten, drinken, gas, licht, elektriciteit enz.