Privaatrecht

Privaatrecht is het recht dat verhoudingen tussen (rechts)personen regelt. Andere termen voor privaatrecht zijn civiel recht, maar ook burgerlijk recht. Het privaatrecht bestaat uit het goederenrecht, het verbintenissenrecht, het personen- en familierecht  en het rechtspersonenrecht. Ook letselschade valt onder het privaatrecht. Het privaatrecht is dus een breed rechtsgebied.