Rechter

Een rechter is een onafhankelijk persoon, die recht spreekt over geschillen tussen (rechts)personen onderling of (rechts)personen en de overheid. Een rechter wordt in Nederland benoemd voor het leven, om zo de onafhankelijkheid van de rechter te bewerkstellingen. Een rechter is hierdoor zeer moeilijk te ontslaan. Als een partij vinden dat een rechter partijdig is of niet objectief de zaak bekijkt, dan kan de partij de rechter wraken.