Rechtsgebied

Een rechtsgebied is het geheel van regels dat een bepaalde richting in het recht afbakent. Er zijn vele rechtsgebieden. Rechtsgebieden zijn in te delen in een aantal hoofdgebieden en een veel groter aantal subgebieden. De hoofdgebieden zijn privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht. Subgebieden kunnen bijvoorbeeld zijn: arbeidsrecht, personen- en familierecht, notarieel recht en economisch strafrecht.