Schadevergoeding

Een schadevergoeding is een vergoeding voor geleden schade. Schade kan bestaan uit materiële (vermogensschade) en immateriële schade. Een materiële schadevergoeding kan worden geclaimd voor materiële schade, bijvoorbeeld aan een auto of aan een huis. Een immateriële schadevergoeding kan bijvoorbeeld worden geclaimd als iemand zijn goede naam is aangetast, maar ook als gevolg van letsel, als iemand letselschade heeft opgelopen. Er wordt dan een letselschadevergoeding geclaimd.