Strafrecht

Het strafrecht regelt het recht van de overheid om burgers te straffen bij overtredingen van de wet. Het strafrecht regelt welke gedragen strafbaar zijn en wanneer, met welke straffen de strafbare gedragingen worden bestraft en welke eisen moeten worden vervuld om het strafrecht te kunnen gebruiken. Het strafrecht zorgt ervoor dat mensen niet eigen rechter worden, omdat het alleen de overheid is die mag straffen.