Uitkering

Een uitkering is meestal een geldbedrag dat je ontvangt als je aan bepaalde wettelijke eisen voldoet. We kennen onder andere de WW, WIA en bijstand. We kennen ook de AOW-uitkering. Een WW-uitkering is voor mensen die werkloos zijn geworden, een WIA-uitkering is voor (gedeeltelijk)arbeidsongeschikten. De WIA-uitkering bestaat uit de IVA-uitkering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikte personen en de WGA-uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte mensen. De bijstandsuitkering is voor mensen die geen recht meer hebben op andere uitkeringen en onvoldoende geld hebben om van te kunnen leven. De AOW-uitkering krijg je vanaf 65 jaar, maar deze leeftijd wordt waarschijnlijk 66 jaar en uiteindelijk zelfs 67 jaar.