Wanprestatie

Wanprestatie is een term, die wordt gebruikt om aan te geven dat een verbintenis niet of niet geheel is nagekomen. De schuldenaar (de persoon die niet nakomt) moet vervolgens de schade vergoeden aan de schuldeiser, tenzij de wanprestatie niet aan hem kan worden toegerekend. Een voorbeeld van wanprestatie: A koopt een fiets van B. A betaalt B, maar B levert geen fiets. Wanprestatie bestaat ook als B de fiets levert, maar A niet betaalt.