WIA-uitkering

Een WIA-uitkering is een uitkering die bestaat uit de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. De eerste WIA-uitkering, de IVA-uitkering wordt gegeven aan werknemers die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn, terwijl de tweede WIA-uitkering, de WGA-uitkering slechts wordt gegeven aan personen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De eisen die aan arbeidsongeschiktheid worden gesteld voor de WIA-uitkering komen uit de Wet WIA en zijn dus anders dan de eisen die worden gesteld aan arbeidsongeschiktheid in de Ziektewet of in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, bij loondoorbetaling