WW-uitkering

De WW-uitkering krijg je als je werkloos wordt en aan bepaalde eisen voldoet. De uitkering is gebaseerd op de Werkloosheidswet. De WW-uitkering is bestemd voor werknemers, waaronder niet alleen ‘normale’ werknemers wordt verstaan, maar ook bijvoorbeeld thuiswerkers, artiesten en muzikanten. Ook profsporters zijn werknemers volgens de WW. Om een WW-uitkering te krijgen moet er sprake zijn van arbeidsuren verlies en loonverlies. Je moet verder beschikbaar zijn om arbeid te aanvaarden. De WW-uitkering duurt maximaal 38 maanden. Je kan een WW-uitkering aanvragen bij het UWV WERKbedrijf.