Faillissement

Als iemand niet meer zijn schulden kan betalen kan zijn faillissement worden aangevraagd. Indien de rechter de persoon failliet verklaart zal het vermogen van de schuldenaar in beslag worden genomen en worden verkocht door de curator. Dit kan gebeuren bij een faillissementsveiling.

Faillissement kan op twee manieren worden aangevraagd

Het failissement kan op twee manieren worden aangevraagd. Ten eerste kan een schuldeiser het faillissement aanvragen bij de rechtbank. Hiervoor heeft hij een advocaat nodig die de aanvraag bij de rechtbank kan indienen. Indien er minimaal twee schuldeisers zijn die het faillissement aanvragen zal er een zitting komen bij de rechtbank en kan de schuldenaar failliet worden verklaard. De schuldenaar kan er ook zelf voor kiezen om zijn faillissement aan te vragen, wanneer hij geen mogelijkheid meer ziet om anders uit de schulden te komen. Wanneer de schuldenaar zijn eigen faillissement aanvraagt is geen advocaat vereist.

Rangorde van schuldeisers

Bij een faillissement geldt een rangorde van schuldeisers. Deze rangorde is onder andere afhankelijk van de vordering van de schuldeiser. De bank gaat meestal eerst, als pand- of hypotheekhouder, terwijl 'gewone' concurrente schuldeisers moeten wachten tot alle andere schuldeisers aan de beurt zijn geweest. Een concurrente schuldeiser is bijvoorbeeld een bedrijf dat nog betaalt moet krijgen voor een openstaande factuur.