Garantie op huisdieren

Dat we in Nederland garantie hebben op gekochte producten is onderhand wel duidelijk, maar hoe zit dat met huisdieren? Is er ook zoiets als garantie op een huisdier?

Wettelijke garantie in Nederland

In Nederland geldt een wettelijke garantie voor consumenten. Het aangekochte product moet aan de overeenkomst beantwoorden. Het moet de eigenschappen hebben die voor een normaal gebruik nodig zijn en waarvan je de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen. Dit heet ook wel conformiteit. Wat je van een product mag verwachten hangt van bepaalde dingen af, zoals de mededelingen van de verkoper, of de verkoper deskundig is of niet, de plaats van aankoop, of het een merkproduct is of niet enz.

Garantietermijn

Er is geen wettelijke garantietermijn in de Nederlandse wet opgenomen. Het gaat om de verwachtingen die je redelijkerwijs van een product mag hebben. Wel is het verstandig om binnen zes maanden na aankoop te klagen over eventuele gebreken als deze zich dan voordoen. Er wordt dan vanuit gegaan dat het gebrek reeds bij de aankoop van het product bestond. De verkoper moet bewijzen dat dat niet het geval is en dat het gebrek door jou komt. Na de termijn van zes maanden moet jij bewijzen dat het gebrek al bij aankoop bestond en niet door jou komt. Dit is een stuk moeilijker.

Hoe werkt garantie op huisdieren?

Nu je weet hoe garantie in het algemeen werkt zullen we ingaan op garantie op (huis)dieren. Hoewel sommige mensen dit bezwaarlijk vinden is voor de wet een dier gewoon een ‘goed’, net zoals een televisie of een bank dat is. Daarom gelden in principe dezelfde regels voor garantie op een huisdier als garantie op een normaal product. Als je een huisdier koopt mag je er vanuit gaan dat deze gezond is, net zoals dat je er vanuit mag gaan dat een televisie goed werkt en een bank niet instort. Er kunnen overigens uitzonderingen zijn. In het geval dat je een huisdier koopt en er door de verkoper duidelijk is gemaakt dat het ziek is en jij hier mee akkoord bent gegaan, dan wordt het lastiger om garantie te claimen. Je kunt dit dan namelijk vergelijken met de aankoop van een oude auto die enige reparaties nodig gaat hebben.

Voorbeeld garantie hond

Hier volgt een voorbeeld van wettelijke garantie op een hond. Dit voorbeeld is uiteraard ook van toepassing op andere diersoorten. Stel je koopt een hond en deze wordt een maand na aankoop ziek, dan wordt er dus vanuit gegaan dat de hond altijd al ziek was. De verkoper moet bewijzen dat dit niet het geval was en dat de hond gezond was toen je hem kocht. Wordt de hond na zes maanden ziek, dan is het wat moeilijker om de garantie te bewijzen. Je kunt in een dergelijk geval naar de dierenarts gaan met je hond om en dierenartsverklaring te halen. Een dierenarts kan vaak nagaan of een bepaalde kwaal of ziekte al langere tijd aanwezig is bij je hond. Deze verklaring kan je dan gebruiken om aan te tonen dat je hond al bij de aankoop ziek was.

Waar heb je recht op bij garantie op huisdieren?

Wat voor remedies kan je claimen bij de garantie op je huisdier? Volgens de wet zijn er drie remedies waar je als consument recht op hebt als een product non-conform is. Je hebt recht op aflevering van het ontbrekende bij een incompleet product, recht op herstel van het product en je hebt recht op een nieuw product. Het eerste recht zal bij garantie op huisdieren niet van toepassing zijn. De andere twee rechten wel. Zo kan je claimen dat de verkoper de dierenartskosten van je huisdier betaalt als deze ziek is. Ook kan je een nieuw huisdier claimen bij de verkoper. Als je huisdier doodgaat is een nieuw huisdier natuurlijk de enige optie. Als consument hoef je hiervoor niets te betalen.