Gratis advocaat

Gratis advocaat, pro deo advocaat en toevoeging

Een gratis advocaat is een pro deo advocaat die werkt door toevoeging, ook wel toegevoegde advocaat genoemd. Alleen in het strafrecht is een gratis advocaat mogelijk. Een toegevoegde advocaat is een advocaat die door de overheid wordt toegevoegd, indien iemand wordt vervolgd van een misdrijf. De staat betaalt de advocaat, waardoor jij niets hoeft te betalen. Het recht op een advocaat is een grondrecht in het geval dat iemand wordt vervolgd voor een misdrijf.

Gratis advocaat wanneer?

Zoals gezegd kan je een gratis advocaat of pro deo advocaat inschakelen als je in aanraking komt met het strafrecht en vervolgd wordt voor een misdrijf. In art. 18 van de Grondwet, art. 6 lid 3 sub c van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en art. 14 lid 3 van het Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) is het recht op een gratis advocaat neergelegd.

Gratis advocaat politieverhoor

Vanaf het eerste politieverhoor kan je contact hebben met je gratis advocaat. Slechts bij zwaardere misdrijven mag je gratis advocaat bij het verhoor aanwezig zijn. Bij lichtere misdrijven mag je slechts de gratis advocaat opbellen, alvorens het politieverhoor begint.

Eigen keuze gratis advocaat

Een gratis advocaat is niet per sé de advocaat die je zelf kiest. Een gratis advocaat wordt toegevoegd door de overheid, waardoor je niet zomaar iedere advocaat kan kiezen. De overheid hoeft je geen keuzemogelijkheid te geven over welke gratis advocaat je krijgt, maar het is wel mogelijk dat rekening met je keuze wordt gehouden.

Zelf gekozen advocaat niet gratis

Kies je zelf een advocaat, dan zal deze niet gratis zijn, tenzij je een keuze krijgt tussen gratis advocaten die door de overheid worden aangeboden. Mogelijk kunnen de kosten wel laag blijven doordat je gefinancierde rechtsbijstand ontvangt.