Heb ik een advocaat nodig?

Heb ik een advocaat nodig is een vraag die veel mensen met juridische problemen zullen stellen. Wanneer is een advocaat verplicht?

Verplichting advocaat is afhankelijk van rechtsgebied

Of je een advocaat moet inschakelen is afhankelijk van het rechtsgebied waarmee je te maken hebt. Rechtsgebieden zijn bijvoorbeeld strafrecht en privaatrecht.

Strafrecht advocaat niet verplicht

In het strafrecht is een advocaat niet verplicht. Als je wordt vervolgd door de officier van justitie en dus verdachte bent van een misdrijf, dan heb je met het strafrecht te maken. Dit betekent dat je een aantal specifieke rechten hebt die gelden voor verdachten. Een van deze rechten is het kunnen inschakelen van een gratis advocaat, op kosten van de overheid. Het recht op een (gratis) advocaat is onder andere neergelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Je hebt echter (meestal) geen verplichting om een strafrecht advocaat in te schakelen. Indien je dat wil zou je de hele zaak zonder strafrecht advocaat kunnen voeren. Dit gebeurt echter bijna nooit, omdat een advocaat expert is op het gebied van het recht en een gemiddelde burger natuurlijk niet.

Privaatrecht advocaat soms verplicht

Als je een privaatrechtelijke rechtsvordering hebt is het afhankelijk van een aantal zaken of je een advocaat moet inschakelen. Dit is afhankelijk van de hoogte van je vordering en van het soort zaak dat je aanbrengt bij de rechter.

Hoogte vordering belangrijk bij verplichting advocaat

De hoogte van je vordering bepaalt bij het privaatrecht grotendeels of je een advocaat moet hebben. Tegenwoordig geldt het volgende: heb je een vordering van minder dan €25.000 dan heb je geen verplichting om een advocaat te nemen en kan je bij de kantonrechter terecht. Let wel op: voor sommige specifieke zaken geldt dan alsnog een verplichting voor het hebben van een advocaat, zie de volgende paragraaf. Is je vordering hoger dan €25.000, dan moet je een advocaat in de arm nemen. Ook als de vordering onbepaalbaar is, maar er aanwijzingen zijn dat de vordering meer dan €25.000 zal bedragen heb je een advocaat nodig.

Specifieke zaken advocaat vereist (of niet)

Voor bepaalde specifieke zaken is een advocaat vereist, zelfs als er minder dan €25.000 in het geding is. Denk bijvoorbeeld aan echtscheidingszaken, waarbij bepaalde formaliteiten, zoals het indienen van het echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank door een advocaat moeten worden verricht. Er zijn ook zaken, waar je geen advocaat nodig hebt, omdat je bij de kantonrechter kan procederen, ook al betreft het meer dan €25.000. Hierbij kan je denken aan een geschil over je arbeidsovereenkomst of je huurovereenkomst.