Hersenkneuzing letselschade

Een ergere vorm van hersenletsel dan een hersenschudding is een hersenkneuzing of zware hersenschudding. Een hersenkneuzing is een ander woord voor een zware hersenschudding, welke ervoor kan zorgen dat er blijvende letselschade kan ontstaan bij de patiënt. Zo kan een slachtoffer van een hersenkneuzing mogelijk in coma raken of problemen met lopen, praten, huishouden, hobby’s of bijvoorbeeld zijn werk krijgen. Mogelijk moet een slachtoffer van zwaar hersenletsel in revalidatie gaan.

Letselschadevergoeding hersenkneuzing

Het is verstandig om een letselschadevergoeding te claimen bij de veroorzaker van de hersenkneuzing, mede omdat de letselschade door hersenkneuzing ernstige gevolgen kan veroorzaken en je mogelijk nooit meer de oude bent. Schakel daarom een letselschade advocaat in, die kan helpen met het claimen van een letselschadevergoeding.

Gevolgen zware hersenschudding

Hersenletsel door een hersenkneuzing kan voor blijvende letselschade zorgen, die ernstige gevolgen met zich mee kan brengen. Deze gevolgen zijn onder te brengen in de zogenaamde cognitieve stoornissen, emotionele problemen, gedragsveranderingen en fysieke klachten.

Cognitieve stoornissen hersenletsel

Cognitieve stoornissen als gevolg van letselschade door een hersenkneuzing zijn verstandelijke beperkingen. Hierbij kan je denken aan geheugenproblemen, taalproblemen, trager denken, rekenproblemen, oriëntatieproblemen, verminderde intellectualiteit en problemen met het herkennen van dingen.

Problemen van emotionele aard hersenletsel

Letselschade door een zware hersenschudding zorgt mogelijk ook voor problemen van emotionele aard. Onderdelen van de hersenen die bepaalde emotionele zaken regelen raken beschadigd door de letselschade door het hersenletsel, waardoor er emotionele complicaties kunnen ontstaan. Een slachtoffer van dergelijk hersenletsel kan last krijgen van een depressieve stemming, angstige gevoelens, een verlaagde weerstand tegen prikkels van buiten, seksuele veranderingen en last van stress.

Gedragsveranderingen hersenletsel

Slachtoffers van hersenletsel door een hersenkneuzing kunnen ook last krijgen van gedragsveranderingen. Dit is vaak ook lastig voor familie en vrienden van het slachtoffer. De door de letselschade veroorzaakte veranderingen kunnen inhouden: onverschilligheid, ongemanierdheid, impulsiviteit en gehaastheid, eutrofie, onaangepast sociaal gedrag, ongeremd gedrag, emotionele labiliteit, maar ook aandachtvragend gedrag.

Fysieke klachten hersenletsel

Ook fysieke klachten kunnen zich als gevolg van letselschade door een hersenkneuzing voordoen. Je kan denken aan evenwichtsstoornissen en problemen met bewegingscoördinatie, gevoelsverlies in ledenmaten, krachtverlies in ledenmaten en zelfs verlamming.

Revalidatie zware hersenschudding

Als er revalidatie nodig is bij een zware hersenschudding, dan wordt bekeken welke gevolgen de patiënt heeft als gevolg van de letselschade en wordt onderzocht welke dingen het slachtoffer nog kan doen en waarin hij hulp of aanpassingen nodig heeft. Ook wordt geadviseerd hoe het slachtoffer om kan gaan met de beperkingen die hij door de letselschade van zijn hersenkneuzing heeft opgelopen. Er is meestal een multidisciplinair behandelteam aanwezig dat bestaat uit een revalidatiearts, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en mogelijk een Cesar oefentherapeut.