Huurtoeslag

Huurtoeslag is een toeslag in de huurkosten, die je kan aanvragen wanneer de huur in verhouding met je inkomen te hoog is. Huurtoeslag vraag je aan bij de belastingdienst. Huurtoeslag werd vroeger huursubsidie genoemd, maar heet sinds 1 januari 2006 huurtoeslag. Om huurtoeslag te kunnen aanvragen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Hoe hoog is de huurtoeslag?

Maximale huurtoeslag

Wat is de maximale hoogte van de huurtoeslag? De maximale hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van je leeftijd en je situatie. Als een van de personen uit het huishouden 23 jaar of ouder is, is de hoogte van de  huurtoeslag maximaal €664,66. In het geval dat men jonger is dan 23 jaar en heeft men geen handicap, dan is de maximale hoogte van de huurtoeslag €366,37 per maand. Er zijn een aantal overige uitzonderingen, bijvoorbeeld als je in een aangepaste woning woont. Deze uitzonderingen worden later nader besproken.

Voorwaarden huurtoeslag

Wanneer kom je in aanmerking voor huurtoeslag? In principe kom je in aanmerking voor huurtoeslag als je in een huurhuis woont en niet te veel verdiend. Het inkomen dat relevant is voor de huurtoeslag is jouw inkomen plus het inkomen van een eventuele ‘toeslagpartner’. Een toeslagpartner is bijvoorbeeld je echtgenoot, iemand waarmee je een kind hebt, een vriend of broer of zus die bij je inwoont of iemand met wie je een samenlevingscontract hebt.

Leeftijd

Om een huurtoeslag te krijgen moet je minimaal 18 jaar oud zijn of minder jarig zijn, maar getrouwd.

Nederlandse nationaliteit/ verblijfsvergunning

Huurtoeslag aanvragen kan je doen wanneer je de Nederlandse nationaliteit bezit of een geldige verblijfsvergunning hebt.

Gemeente

Inwonenden moeten op jouw adres zijn ingeschreven bij de gemeente voor de aanvraag van huurtoeslag.

Zelfstandige woning

Je moet een zogenaamde zelfstandige woning huren om huurtoeslag te kunnen aanvragen en ontvangen. Onder zelfstandige woning wordt verstaan dat je een eigen deur hebt om het huis te betreden, een eigen keuken en een eigen toilet. Ook moet je een eigen woonkamer en slaapkamer hebben. Een woonwagen is ook een zelfstandige woonruimte, maar een woonboot valt niet onder het begrip zelfstandige woning. Woon je permanent in een vakantiewoning, dan kan je voor deze recreatiewoning ook huurtoeslag krijgen.

Huurprijs en inkomen

De huurprijs mag niet te hoog, maar ook niet te laag zijn voor de aanvraag van huurtoeslag. Je inkomen en vermogen mogen ook niet te hoog zijn. Omdat de maximale en minimale bedragen jaarlijks veranderen en afhankelijk zijn van je woonsituatie, maar ook je leeftijd, kan hier geen duidelijkheid worden gegeven over de hoogte van de huurtoeslag. Op de website van de belastingdienst kan je echter wel een zogenaamde ‘proefberekening’ maken, om zo je huurtoeslag uit te rekenen.

Wijzigingen situatie

In het geval dat je huurtoeslag ontvangt, maar je situatie wijzigt, dan moet je dit aan de belastingdienst doorgeven, zodat de huurtoeslag eventueel kan worden aangepast.

Bijzondere situaties huurtoeslag

Onder bepaalde bijzondere omstandigheden zal je huurtoeslag kunnen ontvangen, ondanks dat je formeel niet aan de eisen voor huurtoeslag voldoet. Deze bijzondere situatie voor de huurtoeslag kan je doorgeven in het formulier ‘Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’ van de belastingdienst. Hieronder vind je een overzicht van deze bijzondere omstandigheden met een korte toelichting.

Je bent jonger dan 23 jaar en hebt iemand in huis die gehandicapt is

In het geval dat je jonger bent dan 23 jaar en een gehandicapte in huis hebt kan je huurtoeslag aanvragen bij een maximale huur van €664,66.

Een inwoner van een aangepaste woning is gehandicapt

Als je in een aangepaste woning woont met iemand die gehandicapt is kan je huurtoeslag krijgen, terwijl je huur hoger is dan het maximale bedrag van €664,66. De huurtoeslag zal echter worden berekend aan de hand van het maximale bedrag van €664,66. Heb je een lagere huur, dan krijg je een hogere huurtoeslag dan normaal, die bestaat uit een vergoeding van het deel van de huur dat boven de €524,37 komt, als je een huishouden van 1 of 2 personen hebt. Is het huishouden groter, dan is dit bedrag €561,98.

Huurtoeslag bij een huishouden van 8 of meer personen.

In het geval dat je in een huishouden van 8 of meer personen woont en de huur van je woning is meer dan €664,66, dan kan je toch huurtoeslag ontvangen. Let er wel op dat de huurtoeslag wordt berekend op een huurbedrag van €664,66 en niet op een hoger bedrag.

Co-ouders en huurtoeslag

Als co-ouders heb je allebei een huishouden voor meerdere personen. Je hebt immers een huishouden voor minimaal jezelf en een kind. Je kan daarom je kind meetellen voor de aanvraag van huurtoeslag. Je kind moet wel 3 dagen per week bij jou wonen en 3 dagen per week bij je ex-partner.

Iemand uit het huishouden is langer dan 1 jaar gedetineerd, opgenomen in een verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis

In het geval dat iemand uit het huishouden langer dan 1 jaar niet meer thuis woont, bijvoorbeeld omdat hij is gedetineerd of is opgenomen in een verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis, wordt hij niet meer meegerekend voor de samenstelling van het huishouden. Woon je zelf langer dan 1 jaar niet meer thuis, dan moet je de huurtoeslag zelf stopzetten.

Thuis verpleging

Indien je iemand thuis verzorgd in plaats van in een verpleeghuis, wordt deze persoon niet meegerekend voor de berekening van de huurtoeslag. Deze persoon mag overigens niet jonger zijn dan 18 jaar en het gezamenlijke inkomen inclusief de persoon die niet meetelt voor de huurtoeslag mag niet hoger zijn dan €42.250 per jaar.

Bijzonder inkomen en huurtoeslag

Bijzondere inkomens als een afkoopsom van een ouderdoms- of nabestaandenpensioen, een nabetaling van loon of een uitkering over vorige jaren, een wezenuitkering aan iemand anders dan de wettelijke verzorger, een afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten en een verhoging van je Waz-, Wajong- of WAO-uitkering voor kosten van oppas en verhoging hoeven niet te worden meegeteld voor de huurtoeslag.

Bijzonder vermogen en huurtoeslag

Ook als je bijzonder vermogen hebt kan dit voordelen hebben voor de huurtoeslag. Een bepaald deel van je vermogen hoef je dan niet mee te rekenen voor de huurtoeslag. Het kan gaan om bijvoorbeeld vermogen van een pleegkind, uitkeringen uit het DES-Fonds, schadevergoedingen van de overheid, het Nederlandse Rode Kruis of fabrikanten van farmaceutische producten aan hemofiliepatiënten die met het aidsvirus zijn besmet en het vermogen van een minderjarig kind waar jij, je partner, je medebewoners en je kind niet aan kunnen komen.