Letselschade tweede verkeersongeval

Hoe wordt met letselschade omgegaan door een tweede verkeersongeval als iemand al klachten had van een eerder verkeersongeval? Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat iemand een verkeersongeval heeft gehad en daardoor bijvoorbeeld whiplash klachten heeft gekregen en vervolgens weer een verkeersongeval krijgt. Bij het tweede verkeersongeval wordt eveneens letselschade opgelopen. Het zal vervolgens lastig worden om te bewijzen dat de letselschade door het tweede verkeersongeval is veroorzaakt en niet door het eerdere verkeersongeval. Het causale verband zal moeilijker te bewijzen zijn, door zogenaamde pre-existente klachten. Pre-existentie betekent hier dat er reeds schade was met de bijbehorende lichamelijke en/ of geestelijke klachten, voordat er een tweede verkeersongeval plaatsvond.

Pre-existentie letselschade

In het geval van pre-existente klachten moet de veroorzaker van de letselschade (of zijn schadeverzekeraar) het slachtoffer nemen zoals hij is, dus inclusief de reeds bestaande klachten en letselschade. Pas in het geval dat het slachtoffer onvoldoende meewerkt met zijn herstelproces, is dit anders.

Letselschadevergoeding pre-existentie verkeersongeval

Bij de vergoeding van letselschade door een verkeersongeval zal rekening worden gehouden met de situatie zoals die nu is - het slachtoffer heeft letselschade door het verkeersongeval - en de hypothetische situatie zonder letselschade. De letselschadevergoeding wordt bepaald door het verschil tussen beide situaties. Bij pre-existente klachten wordt het lastiger om een dergelijke vergelijking te maken. Er moet worden onderzocht of het slachtoffer ook zonder het tweede ongeval, dus zonder tweede verkeersongeval al medische beperkingen zou hebben gehad en of deze ook zonder tweede ongeval tot schade zou leiden. Zou het slachtoffer bijvoorbeeld ook zonder het tweede verkeersongeval door de letselschade geen arbeid meer kunnen verrichten? In het geval dat deze vraag bevestigend kan worden beantwoord en op grond van redelijke toekomstverwachtingen ook zonder tweede ongeval het slachtoffer zijn arbeidsvermogen zou hebben verloren, is de schade niet toe te rekenen aan het tweede verkeersongeval. In dat geval zal dus geen letselschadevergoeding worden uitgekeerd.

Bewijs verkeersongeval letselschade

Bij letselschade door een verkeersongeval worden aan het slachtoffer worden niet al te hoge eisen gesteld omtrent het bewijs met betrekking tot de hypothetische toekomstsituatie. Het slachtoffer is namelijk door de veroorzaker van de letselschade in de situatie gebracht dat hij bewijs moet leveren over de hypothetische situatie die hij zonder verkeersongeval zou hebben gehad.