Letselschadevergoeding

Het idee achter een letselschadevergoeding

Een letselschadevergoeding wordt gegeven om de schade van het slachtoffer door letselschade zo volledig mogelijk te vergoeden, waarmee hij in een positie wordt geplaatst die zoveel mogelijk overeenkomt met zijn situatie voordat de norm is geschonden, waardoor hij zijn letselschade opliep. Een geschonden norm die tot letselschade lijdt is bijvoorbeeld artikel 185 Wegenverkeerswet, hetgeen de aansprakelijkheid van de bestuurder van een auto bij auto ongevallen regelt.

Hogere letselschadevergoeding als de dader bekend is

Een letselschadevergoeding zal hoger zijn bij slachtoffers van letselschade die een veroorzaker kunnen aanwijzen van de letselschade, dan slachtoffers die dat niet kunnen. Als je niet een dader kunt aanwijzen ben je namelijk aangewezen op publieke voorzieningen om je letselschade te vergoeden. De overheid moet steeds meer bezuinigen en daarom worden letselschadevergoedingen uit publieke gelden steeds onaantrekkelijker.

letselschadevergoeding achtergrond

Problemen letselschadevergoeding

Het probleem met een letselschadevergoeding is dat letselschade zeer persoonlijk is. Letselschade bestaat uit schade aan een persoon. Schade aan een persoon kan je nooit geheel vergoeden door een flink geld bedrag te betalen. Een persoon die het slachtoffer is van letselschade kan problemen in de thuissfeer, vrijetijdsbesteding en problemen met zijn persoonlijke ontwikkeling krijgen. Dit kan ook leiden tot psychologische klachten. Dit soort zaken zijn niet met geld te vergoeden. Het enige dat kan gebeuren is dat de persoon die slachtoffer is geworden van letselschade wordt vergoed in zoverre dat hij weer in een acceptabele situatie terechtkomt.

Het toegenomen welvaartsniveau is van belang voor bepalen letselschadevergoeding

Slachtoffers van letselschade verwachten een steeds hogere letselschadevergoeding van hun schade, omdat het welvaartsniveau van de gemiddelde persoon nog steeds stijgt, zeker in de laatste vijftig jaar. Waar vroeger de letselschadevergoeding vooral inkomenscompensatie was, verwachten slachtoffers nu een letselschadevergoeding op alle fronten. Ze willen niet alleen inkomenscompensatie, maar ook dat de dader ervoor zorgt dat ze weer op vakantie kunnen, kunnen sporten en andere vormen van vrijetijdsbesteding kunnen uitoefenen. Hierdoor wil men dus een (veel) hogere letselschadevergoeding dan vroeger.

Vaststelling letselschadevergoeding afhankelijk van het concrete slachtoffer

De letselschadevergoeding is afhankelijk van het concrete slachtoffer. Voor de vaststelling van de kosten die in redelijkheid zijn gemaakt door de letselschade wordt gekeken naar het concrete slachtoffer. Voor de vaststelling van de letselschade en de letselschadevergoeding moet worden onderzocht hoe het concrete slachtoffer vóór het ongeval leefde, waarbij bijvoorbeeld de wijze waarop hij zijn leven inrichtte belangrijk is, maar ook zijn toekomstplannen. Welke hobby's had het slachtoffer? Welke opleidingen wilde hij nog volgen? Het maakt hierbij niet uit dat andere personen dan het slachtoffer deze leefstijl of toekomstplannen niet zouden volgen, omdat ze bijvoorbeeld onverstandig overkomen of financieel niet verstandig zijn. Het antwoord op de hierboven genoemde vragen schetst een kader, waarin kan worden beoordeeld of de letselschadevergoeding die het slachtoffer eist een redelijke is.

Het slachtoffer vult zijn leven opnieuw in

Het is aan het slachtoffer van letselschade om te bepalen hoe hij zijn leven wil invullen nadat hij slachtoffer is geworden van letselschade. Een vraag die wel eens wordt gesteld is of je als slachtoffer recht hebt op het goedkoopste alternatief of dat je echt keuzevrijheid hebt om je leven weer in te richten. Omdat de gedachte achter een letselschadevergoeding is dat de situatie moet worden hersteld naar die van voor het ongeval, moet worden geaccepteerd dat een behandeling kan worden verlangd die aansluit bij een levensstandaard die ervoor zorgt dat het minimum zorgniveau dat bij standaard zorg wordt verzekerd flink wordt overtroffen.

Doel letselschadevergoeding

Als je een letselschadevergoeding ontvangt omdat je letselschade hebt geleden hoef je het bedrag dat je hebt ontvangen niet daadwerkelijk te gebruiken voor het doel dat je het hebt gekregen. Je kan het ook bijvoorbeeld gebruiken om schulden af te lossen.