Lokmiddelen en uitlokking door politie

Wat is een lokmiddel?

Een lokmiddel is een voorwerp of persoon dat wordt ingezet om in het geval dat een misdrijf veelvuldig voorkomt,  de dader te arresteren. Er wordt bijvoorbeeld een fiets geplaatst, waarbij de politie vervolgens afwacht of iemand deze steelt. Als dit gebeurt wordt de dief gearresteerd. De inzet van lokmiddelen wordt ook wel eens ongerichte uitlokking genoemd. In tegenstelling tot wat gerichte uitlokking kan genoemd, zoals bijvoorbeeld infiltratie, worden lokmiddelen ingezet terwijl er geen verdenking van een specifieke persoon is. Er is een algemene verdenking, bijvoorbeeld dat ergens veelvuldig fietsen worden gestolen.

Vormen van lokmiddelen

Ongerichte uitlokking is een nieuw fenomeen, waarover de Hoge Raad zich pas eind 2008 heeft uitgesproken in het Lokfiets-arres en in2009 inhet Lokauto-arrest, welke op Rechtsvordering worden besproken. Voorbeelden van ongerichte uitlokking zijn: 

 • de lokfiets
 • de lokbuggy
 • de lok(vracht)auto
 • lokwoning (tegen diefstallen, inbraken en autokraken)
 • de lokoma (wordt tegen straatroven ingezet)
 • de loktiener (wordt tegen winkeliers ingezet die drank aan minderjarigen verkopen)
 • de lokhomo (de lokhomo wordt tegen potenrammers ingezet)
 • de lokhoer (ingezet tegen hoerenloperij)
 • de lokklant (wordt tegen drugsrunners en illegale prostitutie ingezet)
 • de lokboot
 • de lokjood

Lokfiets en lokauto

De lokfiets en de lokauto zijn door de Hoge Raad besproken in twee arresten, het lokfiets-arrest en het lokauto-arrest. In deze arresten wordt duidelijk dat de Hoge Raad geen problemen heeft met lokmiddelen. Ook de rechtbank Zwolle heeft een interessante uitspraak over lokmiddelen gedaan.