Mediation

Wat is mediation?

Mediation is het oplossen van een conflict met behulp van bemiddeling door een mediator. De mediator is een onafhankelijke derde, die getraind is in het bemiddelen van conflicten. Het zijn de betrokken partijen die het conflict oplossen en actief aan een oplossing moeten werken. De mediator zal bij mediation geheel onpartijdig zijn en zelf geen standpunten innemen.

Verschil mediation en advocaat

Wat is het verschil tussen mediation en een advocaat? Bij mediation is de mediator een onafhankelijke, onpartijdige derde, die partijen slechts stuurt bij hun onderhandelingen. De mediator doet aan conflictbemiddeling tussen partijen, waardoor beide partijen blij zijn met de uitkomst van het geschil. Een advocaat vereenzelvigd zich daarentegen met de partij die hij vertegenwoordigt. Hij zal niet proberen een conflict te bemiddelen, maar zal voor het maximale resultaat voor zijn cliënt gaan. Bij mediation zijn er in principe geen ‘winnaars’ en ‘verliezers’, omdat de partijen zelf voor het resultaat zorgen. Als echter door de partijen een advocaat wordt ingeschakeld, zal vaak één partij winnen, terwijl de andere partij de zaak verliest.

Mediation alleen vrijwillig

Mediation kan slechts op vrijwillige basis. Er bestaat geen wettelijke verplichting om mediation toe te passen voor een conflict. Er is soms echter wel een wettelijke plicht om een advocaat in te schakelen, zoals bijvoorbeeld bij echtscheiding, waar het verzoekschrift voor echtscheiding door een advocaat moet worden ingediend.

Voordelen mediation

  • Het geschil zal bij mediation sneller worden opgelost door inschakeling van een mediator, omdat juridische procedures voor de rechter vaak jaren kunnen duren.
  • De partijen die kiezen voor mediation zijn vaak meer tevreden over de oplossingen van het conflict dan partijen die hebben gekozen voor de klassieke weg met behulp van advocaten.
  • De relatie tussen beide partijen wordt hersteld.
  • Er zijn geen verliezers bij mediation.
  • Mediation is goedkoper dan een uitgebreide juridische procedure, waarbij veel geld aan advocaten moet worden uitgegeven.
  • Je bent bij mediation minder afhankelijk van derden. omdat u zelf de uitkomst van het geschil bepaalt. Je bent wel afhankelijk van de kwaliteiten van de mediator.
  • Mediation is informeel in tegenstelling tot een ingewikkelde juridische procedure.

Wanneer is mediation mogelijk?

Het is niet altijd mogelijk om mediation toe te passen. Om mediation te kunnen toepassen moet aan een aantal eisen worden voldaan. U moet namelijk nog enigszins met de andere partij kan opschieten, omdat je nog samen aan een tafel moet kunnen zitten. Pas als beide partijen mediation willen toepassen, is het mogelijk om een mediator in te schakelen, omdat mediation, zoals hiervoor besproken geheel op vrijwillige basis geschiedt.

Verloop van de mediation

Meestal verloopt mediation ongeveer als volgt. Eerst zal er een intakegesprek zijn waar partijen kennis maken met de mediator, gevolgd door een mediation overeenkomst. Hierna volgt de onderhandelingsfase, de oplossingsfase en uiteindelijk volgt de laatste fase, waarin de zogenaamde vaststellingovereenkomst wordt opgesteld.

Intakegesprek mediation

In de eerste fase van mediation moet u met degene waarmee u een conflict heeft afspreken om mediation toe te passen. Hierna zoekt u samen een mediator en kunt u een intakebijeenkomst bijwonen, waarbij het handig is om u van te voren alvast goed voor te bereiden. U kunt dan namelijk tijdens het intakegesprek goed duidelijk maken wat u precies voor uitkomsten uit de mediation wenst te halen. Ook kunt u alvast proberen om de standpunten van de andere partij in kaart te brengen. Tijdens het eerste gesprek maakt de mediator duidelijk hoe hij te werk gaat en kunnen beide partijen hun kant van het verhaal vertellen.

Mediationovereenkomst

Aan het eind van de eerste fase wordt een mediationovereenkomst opgesteld. In de mediationovereenkomst zal mediator een aantal zaken opnenemen, zoals het hieronder de geheimhoudingsplicht, de vertrouwelijkheid van de mediation, maar ook het uurtarief dat de mediator wenst te ontvangen voor zijn of haar diensten. Er wordt ook een verklaring opgenomen van de betrokken partijen, waarmee ze aangeven actief aan de mediation mee te werken. Verder zal de mediator verklaren onpartijdig te zijn en geen enkel belang bij de uitkomst van de mediation te hebben.

Onderhandelingsfase

Nadat de mediationovereenkomst is vastgesteld gaat men onderhandelen. Tijdens de onderhandelingsfase worden er afspraken gemaakt over hoe de mediation moet gaan verlopen. De bijeenkomsten zullen op neutraal terrein, meestal bij de mediator, plaatsvinden. Tijdens de mediation kunnen beide partijen hun wensen vertellen, waarna de mediator aan het eind van elke sessie een samenvatting van de voortgang zal geven. Sommige echtscheiding leggen een schriftelijk verslag vast, terwijl andere dit niet zullen doen.

Werken aan oplossingen

Nadat de onderhandelingsfase succesvol is voorlopen kunnen partijen aan oplossingen gaan werken. Omdat de mediator weet wat beide partijen willen bereiken, kan hij de partijen sturen, zodat er goede afspraken tussen de partijen van de mediation kunnen worden gemaakt.

Vaststellingsovereenkomst mediation

De laatste fase van de mediation is de vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden alle afspraken die zijn gemaakt tijdens de mediation vastgelegd. De partijen van het geschil zijn aan de afspraken gebonden. De partijen verklaren zich aan de afspraken te houden, door de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.

Kosten echtscheiding mediator

Er zijn geen vaste regelingen die de kosten van een mediator bepalen. Gemiddeld zal een mediator ongeveer €150 per uur kosten. Het is de mediator zelf die zijn uurloon vaststelt. Bij de intakeovereenkomst zal dit uurtarief worden verteld. Het uurtarief wordt in de mediationovereenkomst vastgesteld. Om niet voor ongelukkige kostenposten te staan na de mediation, is het verstandig om van te voren te onderzoeken welke werkzaamheden onder het uurtarief van de mediator vallen.

Informatie over advocaten?

Indien u informatie over advocaten zoekt kunt u hier terecht.