No cure no pay

No cure no pay betekent dat je pas betaalt op het moment dat een vooraf afgesproken resultaat is behaald. Met no cure no pay kan je in het recht denken aan no cure no pay advocaten, maar ook no cure no pay incassobureaus. Ook juridische adviesbureaus kunnen no cure no pay handelen. No cure no pay is omstreden en mede daarom verboden voor advocaten.

No cure no pay advocaat

Als een advocaat no cure no pay handelt betekent dit meestal dat je de advocaat pas moet betalen op het moment dat de advocaat een vooraf afgesproken resultaat behaalt. Dit kan bijvoorbeeld het winnen van een zaak zijn. No cure no pay is echter verboden voor advocaten. In de gedragsregels van de orde van advocaten staat een verbod voor no cure no pay handelen van advocaten.

No cure no pay incassobureau

No cure no pay is wel mogelijk bij incassobureaus. Je kan bij een incassobureau afspreken dat je pas moet betalen op het moment dat je vordering is geïncasseerd. Het is vooral verstandig om een no cure no pay incasso afspraak te maken als het onzeker is of je incassovordering wel incasseerbaar is.

Geen no cure no pay als je zaak zeker is

Het is onverstandig om een incassobureau of juridisch advies bureau no cure no pay te betalen, indien je zaak zeker is. Als de kans dat je zaak wordt gehaald groot is, is het verstandiger om geen no cure no pay incasso afspraken te maken, omdat je dan meestal meer zal betalen dan bij een normale financiering van de zaak. Zo kan een no cure no pay afspraak inhouden dat het incassobureau bij een succesvolle incassering van de vordering 40% van de vordering als salaris ontvangt. In het geval van een vordering van €100.000 levert dat het incassobureau €40.000 euro op. Als een uurtarief zou zijn afgesproken zou de incasso goedkoper uitvallen. Daarom is een no cure no pay afspraak alleen verstandig in het geval dat het onzeker is of een vordering haalbaar is.