Pro deo

Wat is pro deo?

Pro deo is een term die slaat op diensten die gratis worden verricht. In het recht kan je denken aan een pro deo advocaat. De term pro deo kan voor een goedkope advocaat worden gebruikt, indien gefinancierde rechtsbijstand wordt verleend. De term pro deo is afkomstig uit het latijn, waar de term ‘voor God’ betekend. Men gebruikte pro deo om aan te geven dat het aanbieden van diensten aan arme mensen die hier niet voor kunnen betalen uiteindelijk door God zou worden beloond.

Vormen pro deo

Zoals gezegd kan de term pro deo in het recht voor gratis advocaten of voor goedkope advocaten worden gebruikt. De verschillen tussen beide vormen van pro deo worden hieronder uiteengezet.

Pro deo: gratis advocaat

De eerste gangbare vorm van pro deo is een gratis advocaat. Het inschakelen van een gratis pro deo advocaat is slechts mogelijk als je in aanraking komt met het strafrecht als je een misdrijf hebt gepleegd en voor dit misdrijf wordt vervolgd. Het is een grondrecht om in dat geval een gratis advocaat te krijgen van de Staat. Dit grondrecht kan je vinden in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en art. 18 van de Grondwet. In Nederland heb je recht op een gratis advocaat van de overheid als je wordt vervolgd, maar dit betekent niet dat deze advocaat al bij het eerste politiebureau naast je kan zitten. Alleen bij zwaarste zaken mag je advocaat bijstand geven door middel van een gesprek op het politiebureau. Bij andere zaken heb je alleen recht op een telefoongesprek met je advocaat.

Pro deo: goedkope advocaat

De term pro deo kan ook worden gebruikt voor een goedkope advocaat. Als je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand krijg je een bijdrage van de overheid voor de inschakeling van een advocaat. Waar een gratis advocaat alleen in het strafrecht mogelijk is, is een goedkope advocaat door middel van pro deo gefinancierde rechtsbijstand in principe in alle rechtsgebieden mogelijk. Voor gefinancierde rechtsbijstand moet je wel aan een aantal eisen doen. Je mag niet een te hoog inkomen hebben en je vordering mag niet te laag zijn. Lees hier meer over gefinancierde rechtsbijstand.