Pro deo advocaat strafrecht

Pro deo advocaat

Een pro deo advocaat in het strafrecht is een gratis advocaat die kan worden toegevoegd door de overheid. Op deze pagina kom je alles te weten over een pro deo advocaat in het strafrecht.

Geen (pro deo) advocaat verplicht bij strafrecht

Een pro deo advocaat in het strafrecht is een advocaat die wordt toegevoegd. Dit betekent dat op kosten van de staat, dus pro deo een advocaat wordt toegewezen die je zaak zal behandelen. In het strafrecht gelden andere regels voor de toevoeging van een advocaat dan bij het privaatrecht of het bestuursrecht. Zo kan je niet verplicht worden om een advocaat te nemen, maar kan je ook zelf procederen als je dat wil. Dit is echter niet aan te raden, omdat er meestal veel op het spel staat, zoals een (lange) gevangenisstraf of een (flinke) boete en het strafproces tégen jou is gericht. Je moet daarom een goede verdediging hebben. Als verdachte heb je een aantal rechten, waarop je meestal door de autoriteiten zal worden gewezen. Soms gebeurt dit echter niet, waardoor je niet goed op de hoogte bent van je rechten als verdachte. Een (pro deo) advocaat zal wel op de hoogte zijn van de rechten die je hebt als verdachte.

NB zie ook informatie over de pro deo advocaat in het algemeen, dus ook voor andere rechtsgebieden dan het strafrecht.

pro deo advocaat, hamer

Taken van pro deo advocaat in het strafrecht

De pro deo advocaat heeft twee taken. Ten eerste verleent hij je rechtsbijstand in het strafproces. Ten tweede is hij je vertrouwenspersoon. Je kan je pro deo advocaat alles vertellen. Je advocaat heeft over hetgeen je hem vertelt geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht en mag zelfs niet over wat je hem hebt verteld in rechte getuigen. Omdat een strafrechtadvocaat de vertegenwoordiger is van zijn cliënt in het strafproces is hij principieel partijdig. Hij is alleen om de belangen van zijn cliënt in het strafproces te dienen.

De pro deo advocaat in het strafrecht

Een advocaat in het strafrecht is in principe altijd pro deo, dus gratis. In verschillende wetten en verdragen is een recht op gratis advocaat neergelegd in strafzaken. Zo is in art. 18 van de Grondwet het recht op rechtsbijstand als grondrecht geformuleerd. Hiernaast kan je in de artikelen 6 lid 3 sub c van het Europees Verdrag voor de Rechten  van de Mens (EVRM) en art. 14 lid 3 sub d van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten  (IVBPR) het recht op een advocaat vinden. Uiteraard zijn er ook strafrechtkantoren die ervoor kiezen om geen pro deo zaken te behandelen. 

Eigen keuze van een advocaat is vaak niet pro deo

Toegevoeging pro deo advocaat

Niet alle strafrecht advocaten zijn pro deo advocaten. Er is een verschil in een advocaat die gekozen is door de verdachte en toegevoegde pro deo advocaten. Het EVRM geeft wel het recht op toevoeging van een gratis advocaat, maar stelt niet dat men de advocaat mag kiezen. In principe hoeft de overheid je dus geen keuze te geven bij de toevoeging van de pro deo advocaat. Meestal wordt in de praktijk echter wel rekening gehouden met de voorkeur van de verdachte bij een toegevoegde pro deo advocaat.

Zelf gekozen advocaat

Als je zelf een advocaat kiest zal je in beginsel zelf de kosten hiervoor moeten dragen, waardoor de advocaat niet pro deo is. Het kan echter zijn dat je voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. De kosten liggen dan vaak wel hoger dan die van een toegevoegde pro deo advocaat, omdat die gratis is, maar lager dan het geval dat geen gefinancierde rechtsbijstand mogelijk is.

Pro deo advocaat bij politieverhoor

In films zie je wel eens dat als iemand wordt aangehouden door de politie en naar het politiebureau wordt gebracht, hij op het politiebureau reeds een (pro deo) advocaat kan bellen om hem bij te staan bij het politieverhoor. In Nederland gaat dit echter niet altijd zo makkelijk. Voor de Salduz jurisprudentie van het EHRM kwam het al helemaal zelden voor dat een advocaat bij het politieverhoor aanwezig mag zijn. Na de Salduz jurisprudentie is dit verandert. Hieronder wordt aangegeven hoe de huidige stand van zaken omtrent advocaten bij het politieverhoor is.

Recht op advocaat na Salduz

Na het Salduz arrest heeft het openbaar ministerie een aanwijzing aangenomen (2010A007), waarin het uitlegt in welke gevallen een verdachte het recht heeft om een advocaat te spreken voor zijn politieverhoor. Bij de zwaardere misdrijven kan een verdachte geen afstand doen van het recht op consultatie van een advocaat. Bij lichtere misdrijven is dit wel mogelijk. Bij de zwaarste misdrijven gelden ook zwaardere eisen voor het consultatierecht. Daar geldt dat de advocaat bijstand in de vorm van een gesprek op het politiebureau moet geven, terwijl bij lichtere zaken volgens het OM telefonisch contact in beginsel volstaat. De situatie die in Amerikaanse films voorkomt, dat de advocaat naast zijn cliënt zit komt in Nederland (bijna) niet voor.