Proceskostenveroordeling privaatrecht

Wanneer is er een proceskostenveroordeling?

In het privaatrecht bestaat de zogenaamde proceskostenveroordeling. De partij die door de rechter bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld zal worden veroordeeld om de proceskosten van de wederpartij te vergoeden (zie art. 237 Rv). Dit kan zonodig door de rechter gebeuren, maar meestal stellen partijen zelf een vordering tot proceskostenveroordeling in. Het is dus aan te raden om zelf te stellen dat je proceskostenveroordeling wil ontvangen.

Tot het betalen van welke kosten kan je worden veroordeeld?

Processuele kosten

Er zijn een aantal kostenposten waarin de verliezende partij kan worden veroordeeld (artt. 238-241 Rv).

Deze kostenposten vind je hieronder:

  • Kosten van rechtsbijstand
  • Reiskosten
  • Verletkosten (het inkomen dat de partij miste door het aanwezig zijn bij de procedure)
  • Kosten van eventuele getuigenverhoren
  • Kosten van deskundigenberichten
  • Kosten van beslagen
  • Kosten van het uitbrengen van de dagvaarding
  • Het griffierecht

Voorprocessuele kosten

Jij of je wederpartij kan ook worden veroordeeld tot het betalen van voorprocessuele kosten. Hieronder kan bijvoorbeeld een aanmaning vallen of een verstuurde brief.

Niet alle kosten worden daadwerkelijk vergoed door het liquidatietarief

Ondanks dat het door het bovengaande misschien zo lijkt dat alle kosten worden vergoed is dat helaas niet zo. De veroordeling in de proceskosten van de niet in het gelijk gestelde partij bevat niet alle kosten die aan rechtsbijstand, dus je advocaat, zijn uitgegeven. De kosten die je aan rechtsbijstand hebt uitgegeven worden namelijk niet vastgesteld op grond van de daadwerkelijk gemaakte kosten, maar worden berekend aan de hand van een speciaal tarief, ook wel het Liquidatietarief genoemd. Bij dit tarief worden punten toegekend voor gemaakte proceshandelingen en het financieel belang van de rechtszaak. De tarieven zijn officieel niet bindend, maar worden door de meeste gerechten gevolgd. De uitkomst van de puntentoekenning is bijna altijd lager dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Het is daarom verstandig om goed na te gaan of je wel echt een rechtszaak wil starten.

Klik hier om te zien hoe de punten worden toegekend.

Buitengerechtelijke kosten

Naast proceskosten kunnen ook buitengerechtelijke kosten worden vergoed. Hieronder kunnen incassowerkzaamheden vallen, maar ook administratiekosten die redelijkerwijs nodig waren om schadevergoeding te verkrijgen.

Intellectueel eigendom

Bij zaken waarbij intellectuele eigendomsrechten in het geding zijn, is het mogelijk dat een volledige proceskostenveroordeling wordt uitgesproken. Er wordt dan geen liquidatietarief gehanteerd, waardoor de werkelijke proceskosten van de wederpartij moeten worden vergoed door de partij die de procedure verliest.

No cure no pay

Omdat niet alle kosten worden vergoed en omdat altijd de kans bestaat dat je de procedure verliest zou je denken dat no cure no pay een goede optie is om dit risico te beperkten. Bij no cure no pay spreek je van te voren een bepaald te behalen resultaat af met je advocaat. Behaalt deze niet dit resultaat, dan hoef je niet te betalen. Zo betaal je dus geen kosten als je de procedure verliest. Een no cure no pay advocaat is echter verboden in Nederland, dus helaas geen optie.