Proeftijd arbeidsovereenkomst

Definitie proeftijd

Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst betekent dat een periode is overeengekomen, waarin je als werknemer de werkgever kunt overtuigen van je kwaliteiten en de geschiktheid voor een baan. Andersom geldt dit ook: de werknemer kan met een proeftijd erachter komen of de baan bij hem past.

Wanneer proeftijd in je arbeidsovereenkomst?

Proeftijd kan in principe slechts in de eerste arbeidsovereenkomst bij een werkgever worden opgenomen. Ga je daarna bij een andere werkgever werken, dan kan uiteraard wel een nieuwe proeftijd worden overeengekomen. Blijf je echter bij dezelfde werkgever werken en wordt een proeftijd wordt opgenomen bij een tweede of latere arbeidsovereenkomst, dan is deze proeftijd nietig. Wat de gevolgen hiervan zijn lees je bij 'gevolgen van proeftijd in een arbeidsovereenkomst'.

Tweede proeftijd

Alleen als de nieuwe arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden vraagt en de ervaringen uit de eerdere dienstbetrekking nog niet voldoende inzicht hierin geven is een tweede proeftijd mogelijk. Als je onmiddellijk na het verlopen van je arbeidscontract als arbeidskracht dezelfde werkzaamheden bij dezelfde werkgever gaat verrichten, dan mag ook geen tweede proeftijd overeen worden gekomen.

Hoe neem je proeftijd op in je arbeidsovereenkomst?

Als je bij een nieuwe baan gebruik wil maken van een proeftijd, dan moet je zorgen dat de proeftijd schriftelijk wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Een proeftijd kan zowel bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract) als bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (bijv. een jaarcontract) worden opgenomen. Zorg wel dat je je aan de wettelijke proeftijd houdt, zodat de proeftijd later niet nietig blijkt te zijn.

Hoe lang is de wettelijke proeftijd?

Hoe lang de proeftijd mag zijn is afhankelijk van het type arbeidsovereenkomst dat je met je werkgever overeenkomt. Als je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt, dan kan een proeftijd worden overeengekomen die maximaal twee maanden duurt. Als je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaat liggen de zaken wat ingewikkelder. Als je arbeidsovereenkomst korter duurt dan twee jaar, dan mag de proeftijd maximaal één maand duren. Als je een arbeidsovereenkomst aangaat van twee jaar of langer, dan mag de proeftijd maximaal twee maanden duren. Afspraken die een langere proeftijd bedragen dan de hiervoor genoemde wettelijke proeftijd zijn nietig. Dit betekent dat ze geacht worden niet te hebben bestaan. Stel dat je dus een proeftijd van twee maanden en twee weken overeenkomt met je nieuwe werkgever, dan resulteert dit in een arbeidsovereenkomst zonder proeftijd, omdat de maximale termijn van twee maanden is overschreden. De proeftijd wordt dus niet automatisch geacht bijvoorbeeld maar twee maanden te duren bij een arbeidsovereenkomst waar dat de maximumtermijn is of een maand bij een arbeidsovereenkomst van korter dan twee jaar. Omdat zo strikt met het maximale termijn van de proeftijd wordt omgegaan, wordt de nietigheid ook wel 'ijzeren proeftijd' genoemd.

Gevolgen van proeftijd in een arbeidsovereenkomst

Als in je arbeidsovereenkomst een proeftijd is opgenomen zorgt dit ervoor dat bepaalde rechten van de werkgever en werknemer niet gelden gedurende de afgesproken proeftijd. Zo kan iedere partij - dus de werkgever én de werknemer - de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen als hij dat wil. Tijdens de proeftijd kan je dus zomaar worden ontslagen. De werkgever hoeft bijvoorbeeld geen toestemming van de kantonrechter worden gevraagd als hij binnen de proeftijd een arbeidsovereenkomst wil opzeggen, terwijl dit normaal wel het geval zal zijn. Er kan zelfs bij ziekte worden opgezegd als er een proeftijd in het arbeidscontract is opgenomen.