Strafrecht

Bij het strafrecht denken mensen vaak aan misdrijven zoals verkrachting en moord, maar mensen weten vaak niet exact wat het strafrecht precies inhoudt. Het strafrecht is het recht van de overheid om burgers te straffen op grond van overtreding van de wet. Het gaat dus niet om bedoelde pijn die mensen elkaar aandoen, zoals een standje of een draai om de oren, strafwerk of een strafschop.

Het strafrecht voorkomt eigenrichting

Het strafrecht beoogt te voorkomen dat mensen voor eigen rechter gaan spelen en dus eigenrichting plaats vindt. Het gaat niet alleen om strafbare reacties van mensen, maar ook gedragingen die waarschijnlijk niet strafbaar zijn, maar wel irritant, zoals sarren of pesterijtjes. Een voorbeeld van eigenrichting is het achtervolgen van een wegrennende winkeldief door het winkelpersoneel om deze aan te houden en aan de politie over te dragen, waarbij het personeel bij het aanhouden van de dief hem nog een paar trappen geeft. Het trappen van de dief is hier de eigenrichting.

Bewaken van de veiligheid en het ordelijk verloop van de samenleving

De belangrijkste functie van het strafrecht is echter het bewaken van de veiligheid en het ordelijk verloop van de samenleving, door bepaald ongewenst gedrag te vervolgen en te bestraffen. Het strafrecht regelt daarom

  1. welke gedragingen onder welke omstandigheden strafbaar zijn
  2. hoe de straffen eruit zien
  3. aan welke voorwaarden men moet voldoen om het strafrecht toe te passen.

Bevoegdheden actoren van het strafrecht

Dit is ook terug te vinden in het wetboek van strafrecht. Aan de andere kant is er het Wetboek van Strafvordering (Sv), waarin processuele zaken worden geregeld, waaronder de regeling van opsporing, vervolging en de berechting van strafbare feiten. Hiervoor worden bevoegdheden aan overheidsfunctionarissen gegeven, zoals de officier van justitie, de rechter(-commissaris) en de politie. De verdachte en zijn of haar advocaat ontleent bepaalde rechten aan het Wetboek van Strafvordering, zoals het zwijgrecht of het recht op een openbare rechtszitting. Voorbeelden van bevoegdheden van de overheid zijn het arresteren van de verdachte, het inverzekeringstellen van de verdachte, maar ook telefoontaps en huiszoeking. Ook normale burgers mogen trouwens een verdachte aanhouden indien hij op heterdaad wordt betrapt. Hiernaast wordt ook het beklagrecht geregeld in art. 12 Sv voor belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van de officier van justitie om een persoon niet te vervolgen.

Onderwerpen strafrecht