Intrekken en vervallen van Tbs verlof

Nu duidelijk is op welke gronden verlof van een tbs-inrichting kan worden verleend, dient te worden gekeken naar de mogelijkheden om dit verlof in te trekken. Het verlof van een tbs-gestelde kan enerzijds door het hoofd van de tbs-inrichting (art. 50 BVT lid 3) worden ingetrokken en anderzijds door de minister van Justitie (art. 53 lid 3 RVT).

Intrekken verlof door hoofd van de tbs-inrichting

Het hoofd van de tbs-inrichting heeft één bevoegdheid op volgens de Beginselenwet Verpleging ter beschikking gestelden. Het hoofd van de tbs-inrichting kan het verlof intrekken

'indien dit noodzakelijk is met het oog op de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van personen of goederen of indien de ter beschikking gestelde een bepaalde voorwaarde niet nakomt'.

Intrekken verlof door minister van Justitie

De minister van justitie heeft twee bevoegdheden, waarmee hij het verlof van een TBS'er kan intrekken volgens het Regelement Verpleging Terbeschikkinsgestelden. De minister van Justitie kan het verlof intrekken

'bij overtreding van de voorwaarden, gesteld bij het verlenen van verlof of indien feiten of omstandigheden bekend worden waardoor, indien deze ten tijde van het verlenen van de machtiging bekend waren geweest, de machtiging niet of niet in deze vorm zou zijn verleend'.

De minister kan verder voor de

'inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden of afdeling daarvan alle verlofmachtigingen intrekken indien er aanwijzingen zijn dat zich bij die inrichting of afdeling een patroon voordoet van meerdere onttrekkingen of andere incidenten.'

Als regelmatig mensen ontsnappen van verlof van een bepaalde tbs-inrichtingen of afdeling, of andere incidenten voordoen (dit is breed omschreven, welke incidenten er toe doen wordt niet uitgelegd), kan de minister alle verloven voor die inrichting of afdeling.

Adequate mogelijkheden

Er zijn dus adequate mogelijkheden voor het hoofd van de tbs-inrichting en de minister van justitie om tbs verlof in te trekken, om de maatschappij te beschermen, of als er gevaar voor personen of goederen is. Vooral de bevoegdheid om alle verloven in te trekken is opvallend.