Onttrekkingen en recidive tbs verlof

Onttrekking tbs verlof toegelicht

Per jaar vinden ongeveer 50.000 verlofbewegingen plaats. Hieronder zal duidelijk worden dat het aantal personen dat zich onttrekt uit het verlof gering is. Met onttrekkingen wordt gedoeld op een ongeoorloofde afwezigheid van de tbs-gestelde vanuit of na verlof. Het gaat om een onttrekking aan de voorwaarden van het verlof, zoals de bestemming, de duur of het toezicht. Het is moeilijk om cijfers te vinden over het aantal recidives dat als gevolg van een onttrekking plaatsvindt. Daarom zal vooral over onttrekkingen worden gesproken.

Onderzoek Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) heeft in opdracht van de minister van Justitie een onderzoek gedaan naar het aantal onttrekkingen tussen 2000 en 2005.

Uit het onderzoek van het EFP is gebleken dat in de onderzochte periode 488 onttrekkingen hebben plaatsgevonden, waarvan 22 zijn gevolgd door een recidive. Nemen we het gemiddelde aantal verloven per jaar dan zou uit 0.009 % van de verloven een recidive zijn voortgekomen.

Ongeveer tweederde van de onttrekkingen duurt niet langer dan drie dagen. Ook keert bij tweederde van de onttrekkingen de tbs-gestelde zelf terug naar de kliniek om zich weer te melden. Interessant is dat 84% van de onttrekkingen door 209 mannen zou zijn verricht, terwijl 16% van de onttrekkingen door 21 vrouwen werd verricht. Het gemiddelde aantal onttrekkingen ligt bij de mannen op 2,0 en bij de vrouwen op 3,8. Het grootste deel van de onttrekkingen vindt plaats vanuit een onbegeleid verlof, namelijk bij 63% van de gevallen. Vierentwintig procent van de gevallen vond plaats bij een begeleid verlof en de overige onttrekkingen vonden plaats vanuit een transmuraal verlof (7%) en een proefverlof (6%) (zie Kamerstukken II, 2005 - 2006, 30250, nr. 5).

Gegevens Dienst Justitiële Inrichtingen

 Ook de DJI heeft gegevens beschikbaar gesteld over het aantal onttrekkingen dat heeft plaatsgevonden, maar dan van het jaar 2000 t/m het jaar 2008. Het is apart om te zien dat de gegevens van de DJI verschillen van die van het onderzoek van het EFP. Als het aantal onttrekkingen van het jaar 2000 t/m 2005 namelijk worden opgeteld, is de uitkomst 537 onttrekkingen, een aantal dat 49 hoger ligt dan de bevindingen van het EFP. Helaas wordt in het rapport van de DJI niet over recidives gerept.

Jaar: Aantal onttrekkingen:
2000 91
2001 86
2002 111
2003 77
2004 99
2005 73
2006 43
2007 33
2008 28

Conclusie - het lijkt mee te vallen

Uit de beschikbare data is gebleken dat het aantal onttrekkingen uit verlof mee lijkt te vallen als naar het totaal aantal verloven per jaar wordt gekeken. Ook zijn de meeste onttrekkingen slechts van korte duur en keert men meestal vrijwillig terug. Helaas is maar weinig te zeggen over recidivecijfers, maar uit de beschikbare informatie blijkt dat deze ook mee lijken te  vallen. Het lijkt er dus op dat het publieke beeld over tbs, dat er vanuit lijkt te gaan dat er wel heel veel mis gaat met tbs verlof niet geheel strookt met de werkelijkheid.