Toevoeging advocaat

Toegevoegde advocaat door de overheid

Een advocaat door toevoeging is een pro deo advocaat die op grond van toevoeging door de overheid een strafzaak behandelt. Alleen als je in aanraking komt met het strafrecht kan je een advocaat door toevoeging krijgen. Een toegevoegde advocaat is een gratis advocaat op kosten van de overheid. Bij andere rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht of personen- en familierecht moet je een advocaat betalen. Soms kan je een goedkope advocaat in de arm nemen door gefinancierde rechtsbijstand.

Toegevoeging advocaat wanneer?

Als je in aanraking komt met het strafrecht kan je advocaat door toevoeging krijgen. Het is echter niet verplicht om een advocaat te nemen als je wordt vervolgd voor een misdrijf, tenzij het om een zwaar misdrijf gaat. Een toegevoegde advocaat is dus ook niet verplicht.

Toegevoeging advocaat politiebureau

Op welk moment heb je recht op een advocaat door toevoeging? In (Amerikaanse) films zie je vaak dat bij het politieverhoor een advocaat aanwezig is bij de verdachte. Dat is in Nederland zelden mogelijk, alleen bij de zwaarste misdrijven. Normaalgesproken kan je in Nederland alleen een advocaat bellen, voordat je wordt verhoord. In latere stadia van de vervolging en in het strafproces staat de toegevoegde advocaat je wel bij.

Toegevoeging advocaat grondrecht

Het is een grondrecht om een toegevoegde advocaat te krijgen van de overheid als je een misdrijf hebt gepleegd en hiervoor wordt vervolgd. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar ook de Grondwet bevat een bepaling die verdachten onder andere het recht geeft op een toegevoegde gratis advocaat.

Toegevoeging advocaat vs eigen advocaat keuze

Een advocaat door toevoeging mag dan wel gratis zijn, maar in principe heb je geen recht om een specifieke toegevoegde advocaat te kiezen. Toch heb je vaak enige keuze vrijheid bij het selecteren van een toegevoegde advocaat. Wil je echt zelf een advocaat kiezen? Dan moet je daar de kosten voor dragen. Soms kan je nog gefinancierde rechtsbijstand krijgen.